Get In Touch

Call Us At

Message Or Visit Us

Address -
Hangzhou M-Tex Co., Ltd.
Room 907, Building 6, Hui Zhi Di,
No. 4280 Nan Huan Road,
Binjiang District, Hangzhou 310051,
Zhejiang Province, P.R.China

Send Us A Message